Yambol, BULGARIA
English Меню

Продукти

Белено слънчогледово семе

Белено слънчогледово семе

Произвеждан по технология включваща предварително многостепенно почистване, отделяне на примесите и сортиране. Обеленото слънчогледово семе се сепарира от люспата и през пневмо маса постъпва на цветно сортираща машина осигуряваща необходимата чистота на крайния продукт.

Спецификации на продукта:

Продукт: Белено слънчогледово семе от 100% белен слънчоглед
Цвят: Сиво-бял до светло сив
Едрина: 2 300 – 2 800 семена в 100 г. продукт
Вкус: Типичен, свеж, негранясал, без чужди миризми
Влага: До 8 %
Чистота: 99.97 %
Консистенция: Здрави, хрупкави, несмачкани
Пестициди: В съответствие със законодателството на ЕС
Микробиология: В съответствие с изискванията на ЕС
Опасни материали: 100% отсъствие на стъкло и метали
Опаковка:  Според изискванията и спецификациите на клиента с нето тегло от 5 кг до 25 кг в трислойни хартиени чували както и „Big Bag” с нето тегло до 1000 кг. 
Пакетиране: На евро палети или друг вид палет според изискването на клиента, чемберосани и стречирани.
Етикиране: Според изискванията на клиента и Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните.

Слънчоглед произведен в България

Продукта е придружен с Декларация за съответствие и Сертификат за качество

Спецификации в PDF формат

Слънчогледов чипс

Слънчогледов чипс

Използваната от нас технология и оборудване осигуряват високо качество на крайния продукт при много ниска чупливост на семената подложени на белене. В резултат на това отделения слънчогледов чипс при производството е в ограничени количества.

Спецификации на продукта:

Продукт Чипс от 100% белен слънчоглед
Цвят: Сиво-бял до светло сив
Едрина: До 80% начупено слънчогледово семе
Вкус: Типичен, свеж, негранясал, без чужди миризми
Влага: До 8 %
Чистота: 99.9 %
Консистенция: Здрави, хрупкави, несмачкани
Пестициди: В съответствие със законодателството на ЕС
Микробиология: В съответствие с изискванията на ЕС
Опасни материали: 100% отсъствие на стъкло и метали
Опаковка: Според изискванията и спецификациите на клиента с нето тегло от 5 кг до 25 кг в трислойни хартиени чували както и „Big Bag” с нето тегло до 1000 кг.
Пакетиране: На евро палети или друг вид палет според изискването на клиента, чемберосани и стречирани.
Етикиране: Според изискванията на клиента и Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните.

Слънчоглед произведен в България

Продукта е придружен с Декларация за съответствие и Сертификат за качество

Маслен прах

Маслен прах

Фракция отделяща се при беленето на слънчогледово семе състояща се основно от ситно смляни  частици от слънчогледовата ядка и малки количества дребна люспа. Характеризира се с висока масленост в границите 48-52%. Пакетирана е в големи чували „Big Bag”.

Слънчогледова люспа

Слънчогледова люспа

В процеса на белене на слънчогледовото семе по механичен път се отделя люспата от ядката. Слънчогледовата люспа е страничен продукт съдържащ влакнини и остатъчни растителни мазнини от ядката. Използва се за фураж в животновъдството, както и за директно изгаряне в котли за твърдо гориво или производство на пелети без употребата на слепващи вещества и химикали. Екологично и евтино гориво. Фирмата разполага със собствена складова база за съхранението и възможност за бързо товарене на голямо-обемен транспорт.

Технология и оборудване

Технология и оборудване

За производството на качествен продукт не е достатъчно механичното струпване на съответните машини и компоненти. В нашия продукт и технология ние сме вложили стремежа си да доставяме на клиентите си качество и сигурност.

Производствената ни линия е резултат от съвместната работа на екип проектанти и технолози с активното съдействие на производителя на технологичното оборудване. 

Ключови моменти в процеса са:

 • Контрол на количествените и качествени показатели на входящата суровина;
 • Съхранение на слънчогледа в метални конусни силози с постоянен температурен контрол;
 • Автоматизирано подаване на суровината към цеха;
 • Грубо почистване на слънчогледовите семена;
 • Мощна аспирационна камера отделяща финия прах и дребни частици;
 • Многоситова калибрираща машина със собствена аспирация и голяма отсевна площ;
 • Буферни емкости за отделните фракции;
 • Камъко отделител с тъч-скрийн контрол и памет;
 • Надеждна белеща машина;
 • Щадящ обеления продукт транспорт – ленти и Z-елеватори;
 • Пневмо маса с голяма обдухвана площ;
 • Четири канална съвременна цветно-сортираща машина;
 • Най-съвременен електронен метален сепаратор с изключително висока чувствителност към феро и неферомагнитни метали;
 • Автоматизирана пакетираща машина с възможност за пълнене на чували от 5 до 50 кг и „Биг-бег“ до 1 000 кг.
 • Шевна машина с двоен бод последно поколение.
 • Автоматизиран PLC контрол на целия процес и отделните машини с постоянна диагностика и сигнализация;
 • Многостепенен контрол на качеството на произвеждания продукт;
 • Добре обучен и мотивиран екип;

Стандарти и сертификати

Стандарти и сертификати

Стандарти и сертификати

Регистрация в БАБХ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
На обект за производство на храни
№168/08.01.2013г.

НАССР

Изработени са процедури по системата HACCP (английски Hazard Analysis and Critical Control Point) "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Спазването на тези процедури в производствения цикъл на храните има за цел да елиминира биологичните и химически опасности за човека чрез предотвратяване на възникването им. 

HACCP системата има 7 основни принципа:

 • Анализ на опасностите;
 • Определяне на ККТ - Критичните Контролни Точки;
 • Определяне на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват;
 • Установяване на система за контрол на ККТ чрез наблюдение;
 • Установяване на коригиращи действия, когато контролът показва, че определена ККТ е извън контрол;
 • Установяване на процедури за проверка на способността на мерките за контрол на ККТ да доведат до планирания резултат;
 • Въвеждане на документация, която обхваща процедури и записи за ККТ и анализа на опасностите;

Започнахме процедура по сертифицирането на системата от независим контролен орган.