Сушене на зърно

Сушене на зърно

Ние като дългогодишни земеделски производители много добре съзнаваме кратките срокове, в които реколтата трябва да се прибере качествено и при минимални загуби. За съжаление много често метеорологични условия по време на жътвата не позволяват това да стане при оптималната за съхранение влага на зърното.

Не позволявайте капризите на времето да провалят труда ви!

За това имаме решение – съвременна проточна сушилня на природен газ с автоматизирано управление на процесите на сушене и последващо охлаждане на зърното. Пълна автоматизация на сушилния процес. Голям диапазон на влаго отнемане, процес адаптиращ се за почти всички типове зърно. Предварително грубо очистване и отделяне на прах и плява с цел оптимизиране на сушенето при минимални разходи.

Съхранявайте плодовете на труда си дълго и безопасно.