Заснемане и трасиране на имоти с GPS

Заснемане и трасиране на имоти с GPS

GPS оборудване 

„Агромейт“ разполага с най-съвременното оборудване на световния лидер по предоставянето на модерни GPS-решения Trimble®. 

  • Портативен компютър на Trimble® - Yuma™, проектиран специално за работа при тежки полеви условия.
  • Външен интегриран GPS приемник Pathfinder ProXH с технологията H-star за постигане на точност под 30 см с вградена Bluetooth® безжична връзка с компютъра.
  • Външна Tornado® антена към Pathfinder ProXH приемника за достигане на точност под 10 см (след постпросесинг).

GIS точност във вашето земеделско стопанство.

 

Услуги - Имате нужда да:

  • Измерите площта на имот на полето;
  • Трасирате вашия имот с висока точност, бързо и лесно;
  • Заснемете обработваните от вас площи за очертаване в ИСАК;
  • Намерите характерни точки на полето;

Обърнете се към нас. Ние ще извършим тази услуга бързо и ефективно.