Механизирани обработки и услуги

Механизирани обработки и услуги

Съвременното оборудване с което разполагаме и добре обучения персонал ни дават възможност да предложим извършването на механизирани обработки и услуги на изключително конкурентни цени. Автоматичното GPS управление с което са оборудвани машините ни гарантира висока точност на водене на инвентара като се елиминират пропуските и застъпванията при минимални разходи на гориво и улеснени последващи обработки.

 • Дълбока и предсеитбена оран 
 • Дисковане;
 • Култивация;
 • Сеитба на слята повърхност;
 • Сеитба на окопни култури;
 • Окопаване;
 • Пръскане;
 • Торене;
 • Жътва на слята повърхност и редови култури;
 • Транспорт;
 • Грубо и фино почистване на прибраното зърно;